Filozofické (myšlenkové) břitvy

Filozofické nebo myšlenkové břitvy jsou myšlenkové postupy, které lze využít při kritickém myšlení. Mohou nám pomoci při rozhodování, jestli tvrzení, která jsou nám předkládána, jsou (spíše) pravdivá, průkazná, důvěryhodná a má smysl se jimi vůbec zabývat.

Mezi filozofické břitvy se běžně řadí:

Last updated