Řešení problémů

Řešení problémů

Přehled metod řešení problémů

Český název

Anglický název

5x proč

5 whys

Abstrakční žebřík

Abstraction laddering

Prvotní principy

First principles

Inversion

Last updated