Hitchensova břitva

Hitchensova břitva je jednou z filozofických/myšlenkových břitev. Zabývá se doložitelností tvrzení, tj. jaký vztah má tvrzení k realitě.

Původní znění

To, co lze bez důkazu tvrdit, lze také bez důkazu zavrhnout.

Last updated