Humeova břitva

Humeova břitva je jednou z filozofických/myšlenkových břitev. Zabývá se racionálním postojem k víře v zázraky.

Původní znění

Žádné svědectví není s to dokázat zázrak, ledaže by šlo o svědectví takového druhu, že by jeho mylnost byla ještě zázračnější než skutečnost, kterou se snaží doložit.

Interpretace

Jakýkoliv svědek může být oklamán, tudíž je zázrak obtížně doložitelný.

Nevědomost, omyl, lež a podfuk je pravděpodobnější než zázrak.

Last updated