Popperova břitva

Popperova břitva je jednou z filozofických/myšlenkových břitev. Zabývá se testovatelností a vyvratitelností hypotéz a teorií.

Původní znění

Vědecké teorie jsou ověřitelné. Ověřitelné teorie je možné na základě ověřovacího postupu zamítnout (a nahradit teoriemi jinými).

Interpretace

Nemá smysl zabývat se teoriemi, které nelze vyvrátit.

Jakýkoli počet důkazů svědčících ve prospěch tvrzení jej nemůže jednoznačně dokázat, zatímco k jejímu vyvrácení stačí důkaz jediný.

Příklady

Černá labuť

Tvrzení “všechny labutě jsou bílé” nelze dokázat libovolně velkým počtem pozorovaných bílých labutí, ale zamítne ji nález první černé labutě.

Last updated