Occamova břitva

Occamova břitva je jednou z filozofických/myšlenkových břitev. Jedná se o princip logické úspornosti.

Původní znění

Nemá se postulovat množství (důvodů či příčin), není-li to nezbytné.

Pozdější formulace

Entity se nemají zmnožovat více, než je nutné.

Intepretace

Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované.

Pokud nějaká část teorie není pro dosažení výsledků nezbytná, do teorie nepatří.

Příklady

Newtonův gravitační zákon a trpaslíci

K Newtonovu gravitačnímu zákonu lze formulovat alternativní teorii, která říká, že gravitační síla je ve skutečnosti poloviční než podle Newtonova zákona, a zbytek způsobují jinak neviditelní a neměřitelní trpaslíci, kteří tělesa postrkují tak, aby se zdánlivě chovala podle Newtonova zákona. Trpaslíci ovšem s postrkováním přestanou v roce 2069, což bude znamenat konec známých fyzikálních zákonů. Occamova břitva z nespočetného množství takových alternativních teorií vybírá právě Newtonův zákon, který žádné trpaslíky nepotřebuje.

Kachna

Když něco vypadá jako kachna, chodí jako kachna, a kejhá jako kachna, s největší pravděpodobností to kachna je.

Podezřelí jsou ti nejbližší

Proč pro vyšetřovatele vražd jsou primárními podezřelými ti nejbližší? Náhoda to není. Třeba v roce 2013 bylo v České republice spácháno 182 vražd, z toho šest bylo nájemných, jedna motivována sexuálně a jedenáct loupežných. V celých 103 případech se jednalo o vraždy spáchané mezi příbuznými či lidmi, kteří spolu měli osobní vztah. Tedy vztah k oběti je tím, co z vás udělá bez ohledu na skutečnou vinu či nevinu prvního podezřelého, a to prostě proto, že jste pravděpodobným pachatelem.

Last updated