Upřednostnění vnějšího vlivu

Anglicky: Extrinsic incentive bias Typ kognitivního zkreslení: Atribuční zkreslení

Upřednostnění vnějšího vlivu je tendence přikládat větší význam externím pohnutkám (např. peněžní odměny) než interním pohnutkám (např. mít ze sebe dobrý pocit) při hodnocení motivů jiných lidí.

Příklady

Já pracuju přesčas, protože jsem oddaný své práci, zatímco mí kolegové pracují přesčas jenom kvůli penězům navíc.

Last updated