Kognitivní zkreslení

Při myšlení často využíváme myšlenkové zkratky, protože by bylo časově a energeticky náročné každý problém či otázku prozkoumávat ze všech potřebných úhlů. Navíc by to mohlo být v některých situacích nebezpečné. Ve velkém procentu případů by komplexní zkoumání problému bylo také prosto nevýhodné, protože bychom došli ke stejnému výsledku jako při využití myšlenkové zkratky.

Ačkoliv nám tyto myšlenkové zkratky mohou ušetřit spoustu času a námahy, tak nás také mohou snadno dovést k nepravdivým závěrům, protože při jejich použití nefungují naplno běžné myšlenkové kontrolní mechanismy. V takových případech se bavíme o kognitivním zkreslení (cognitive bias).

Přehled kognitivních zkreslení

Kognitivních zkreslení existují desítky - zde jsou některé z nich.

Český název

Anglický název

Efekt ukotvení

Anchoring effect

Stádový efekt

Bandwagon effect

Kognitivní slepá skvrna

Blind spot bias

Konfirmační (potvrzovací) zkreslení

Confirmation bias

Eskalace (stupňování) závazku

Escalation of commitment

Iluze kontroly

Illusion of control

Naivní realismus

Naïve realism

Pštrosí efekt

Ostrich effect

Zkreslení výsledkem / Výsledková zaujatost

Outcome bias

Placebo efekt

Placebo effect

Klam přeživších

Survivorship bias

Klam dostupnosti

Availability bias

Sklon vůbec neriskovat

Zero risk bias

Extrinsic incentive bias

Last updated